Life Coaching - אימון אישי לחיים

אימון לחיים הוא תהליך מובנה ושיטתי שבו אני עוזרת למתאמן (או למתאמנת) לברר לעצמו מה חשוב לו יותר ומה חשוב לו פחות, לאן הוא רוצה להגיע, מה מניע אותו קדימה ומה עוצר בעדו, מהם המשאבים שעומדים לרשותו וכיצד לנצל אותם בצורה הטובה ביותר. בבסיס האימון נמצאים הערכים, אותם ''מצפנים'' פנימיים שאומרים לנו מה נכון עבורנו ואילו בחירות עלינו לעשות כדי להגביר את שביעות הרצון שלנו מחיינו.

שיאו של האימון הוא כתיבת חזון אישי – מצב החיים שהוא ''שיא ההצלחה'' בעיני המתאמן.

בסוף האימון תהיה בידי המתאמן תוכנית פעולה מפורטת להשגת תוצאה משמעותית בדרך למימוש החזון. לפי הצורך, אני ממשיכה ללוות את המתאמן בשלבי הביצוע עד להשגת התוצאה.

האימון מתבצע בפגישות שבועיות בנות שעה וחצי. בין הפגישות אני עומדת לרשות המתאמן/ת בטלפון או בדואר אלקטרוני ללא הגבלה.

לפגישת היכרות, ללא תשלום וללא התחייבות,
התקשרו אליי עכשיו

050-8526433

להגיע לשיא ההצלחה